всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 14 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Велико Търново
община
Елена
землище
Руховци
площ/дка
8
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
700
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
064019
e-mail
телефон за контакт