всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 30 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Хасково
община
Димитровград
землище
Бряст
площ/дка
11
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
850
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
058050
e-mail
телефон за контакт