всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 28 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Велико Търново
община
Стражица
землище
Стражица
площ/дка
22.01
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1200
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
073026
e-mail
телефон за контакт