всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 36 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Силистра
община
Силистра
землище
Ветрен
площ/дка
12
категория
3
начин на трайно ползване
лозе
цена лв/дка
1800
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
10834.8.1
e-mail
телефон за контакт