всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 5 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Благоевград
община
Петрич
землище
Кромидово
площ/дка
6.5
категория
5
начин на трайно ползване
лозе
цена лв/дка
1500
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Борислав Недялков
телефон за контакт
0888249811
име на фирма
PH Vines
град /област
София-град
skype
не е посочено
web site
не е посочено