всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 22 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аврен
землище
Близнаци
площ/дка
5
категория
5
начин на трайно ползване
лозе
цена лв/дка
1000
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
024026
e-mail
телефон за контакт