всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 28 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Стара Загора
община
Чирпан
землище
Гита
площ/дка
11
категория
2
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1900
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Тончев
телефон за контакт
0878419609
име на фирма
не е посочено
град /област
Пловдив
skype
не е посочено
web site
не е посочено