всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 102 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Добрич
землище
Лясково
площ/дка
53
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3300
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Любен Иванов
телефон за контакт
0888908891
агенция
Лотос-2004 ЕООД
град /област
Добрич
skype
lotosestate
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.