списък с регистрирани арендатори

Търсене на арендатори по землище:

област

община

землище


Общо 1921 регистрирани арендатори. 5819 посочени землища. страници: << 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 >>
ЗА КОНТАКТИ
Варна Провадия Черноок Агро макс над 20 000дка за контакти
Варна Аврен Дъбравино Агро макс над 20 000дка за контакти
Варна Аврен Синдел Агро макс над 20 000дка за контакти
Варна Аврен Тръстиково Агро макс над 20 000дка за контакти
Варна Аврен Юнак Агро макс над 20 000дка за контакти
Варна Аврен Царевци Агро макс над 20 000дка за контакти
Варна Провадия Бозвелийско Агро макс над 20 000дка за контакти
Варна Провадия Бързица Агро макс над 20 000дка за контакти
Варна Провадия Добрина Агро макс над 20 000дка за контакти
Варна Провадия Градинарово Агро макс над 20 000дка за контакти
Пазарджик Пазарджик Черногорово агро мм   за контакти
Плевен Плевен Беглеж АГРО ПЛЮС-ДАРИН ЙОНКОВ между 10 000дка и 20 000дка за контакти
Плевен Белене Кулина вода АГРО ПРОДЪКШЪН ЕООД   за контакти
Плевен Белене Деков АГРО ПРОДЪКШЪН ЕООД   за контакти
Монтана Вършец Вършец Агро Сервиз Консулт ЕООД до1 000дка за контакти
Монтана Вършец Долно Озирово Агро Сервиз Консулт ЕООД до1 000дка за контакти
Монтана Вършец Долна Бела речка Агро Сервиз Консулт ЕООД до1 000дка за контакти
Бургас Карнобат Железник АГРО СТИЛ над 20 000дка за контакти
Сливен Сливен Трапоклово АГРО СТИЛ над 20 000дка за контакти
Бургас Карнобат Аспарухово АГРО СТИЛ над 20 000дка за контакти
Общо 1921 регистрирани арендатори. 5819 посочени землища. страници: << 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 >>