Фермери се разрастват със земи на разсрочено плащане

26 март 2018 21:41

 Фермери се разрастват със земи на разсрочено плащане       

Компанията за управление на земеделски активи „Агрион“ продава имоти в цялата страна на цени от 300 лв./дка

Новият земеделски сезон активизира пазара на земя и все повече купувачи проучват пазара в различните землища в опит да намерят атрактивни терени. Сред потенциалните купувачи са земеделски производители, които искат да увеличат обработваемите си площи, начинаещи земеделци и инвеститори в земеделска земя, за които парцелите са инвестиционен актив, който може да им донесе висока доходност и сравнително малък риск.

За да отговори на засиленото търсене компанията за професионално управление на поземлени активи „Агрион“ пусна за продажба нови атрактивни терени в цялата страна. Цените започват от 300 лв./дка, като най-сериозен е интересът в землищата около Варна, Хасково и Монтана, отчитат от ръководството на компанията.  Предвидена е опция за разсрочено плащане за период от три години, без първоначално самоучастие, което е сериозно облекчение за кандидат купувачите, които не желаят да затварят парите си в началото на сезона или не искат да теглят кредит. Размерите на парцелите, които все още не са продадени, както и точното им местоположение в различните землища, може да се видят на адрес http://www.agrion.bg/bg/zemq/sellingform.

Сред най-активните купувачи са земеделски производители, които искат да окрупнят земите си или да увеличат обработваемите си площи. Комасираните терени дават по-добри условия за механизирана обработка на земята, което е предпоставка за увеличаване на  добивите и за развиване на селско стопанство с висока добавена стойност. Окрупняването на терени помага на фермерите да получат и по-големи субсидии. За тази година предвидените средства за директни плащания за площ и по различните програми са в размер на 2.91 млрд. лв., което е с над 400 млн. лв. повече в сравнение с 2017 г.

Начинаещите фермери пък могат да се възползват от програмата „Млад Фермер“. Мярката, която е част от Програмата за развитие на селските райони, осигурява финансиране в размер на левовата равностойност на 25 хил. евро.

Все по-често се наблюдава тенденция парцели да купуват и хора, които до този момент не са се занимавали със земеделие. Благодарение на субсидиите от европейските програми и държавните помощи за много начинаещи земеделци обработването на ниви е вариант за докарване на прилични доходи. 

Според пазарни наблюдатели сред най-честите купувачи през последните години са инвеститори, които влагат парите си в обработваема земя с цел доходност. Земята в България се характеризира с ниска волатилност (променливост), висока доходност при нисък финансов риск и не на последно място ниска корелация към традиционни класове инвестиционни активи. Освен това тя не се влияе от политически и икономически процеси. При нея не се наблюдават резки скокове и спадове, както при недвижимите имоти, например.

Сметките показват, че инвестициите в земеделска земя носят доста по-добра доходност от банковите депозити и инвестиционните фондове. При средно покачване на цената с приблизително 4% на година и рента от 50 лв., покупката на поземлен имот би могла да донесе доходност от близо 10%, дори и ако се налагат допълнителни инвестиции в разработване на парцела.

 От „Агрион“ казаха, че най-често купувачите се свързват с компанията онлайн, на националния телефон 080011166 и на място, в офисите на компанията в цялата страна. Във всеки от регионалните офиси заинтересованите могат да получат безплатно експертни съвети, информация за пазара, както и търговски и юридически консултации.

 Източник: www.zemi.bg

 

« назад      виж всички новини »