Собственици на земя търсят купувачи за ниви, които не ползват

08 май 2018 13:42

 Собственици на земя  търсят купувачи за ниви, които не ползват     

Компанията за професионално управление на поземлени активи „Агрион“ прави безплатна оценка на имотите

 

Навлизането в активния земеделски сезон раздвижи пазара на земеделска земя в България. Все повече собственици на поземлени активи, които са решили да се разделят с част от имотите си, търсят купувачи, които да им дадат оптимална цена за парцелите им. Сред най-активните продавачи тази година са притежатели на земи, които не ги обработват и не са заинтересовани да се занимават със земеделие. Те предпочитат да продадат земите си, вместо да ги оставят да пустеят, твърдят експерти по недвижимите имоти.

Според проучване на компанията за професионално управление на поземлени активи  „Агрион“ всеки пети собственик на земя или 21% от анкетираните са оставили имота си да пустее и не го развиват по никакъв начин. Част от тях нямат дори представа какво се случва със собствените им парцели и не знаят кой ги обработва.  Обикновено това са хора, които живеят в София или големите градове, а земите са им в отдалечени райони, често над 100 км разстояние от местоживеенето им. Те имат други професии и нямат интерес и желание да се занимават с производство на селскостопанска продукция. Според официалните данни на Министерството на земеделието, храните и горите, необработваните площи в България през 2017 г. са били в размер на 1.94 млн. дка, което е с 17 хил. декара повече, в сравнение с предходната година.

Друга честа причина за продажбата на земеделска земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени плащания, става ясно още от проучването. Собствениците и наследниците се решават на сделка, също така, ако им предстои придобиване на друг имот, за организиране на абитуриентски бал или сватба, за издръжка на студент или предстоящо заминаване в чужбина.

Според експерти стойността на поземления имот се влияе най-вече от местоположението, землището, транспортната достъпност, наличието на комуникации, формата, размерите и категорията на земята. Качеството на почвата също влияе на цената на поземлените активи, казват експертите в бранша. 

От „Агрион“ информираха, че ще направят безплатна оценка на всеки, който иска да разбере цената на земята , която притежава. Собствениците на имоти могат да поискат оферта или да заявят безплатна оценка на земите си на адрес http://www.agrion.bg/bg/request/sell или във всеки един от 20-те регионални офиси на земеделското дружество.

„С извършването на безплатни оценки искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си“, казаха от ръководството на „Агрион“. Това спестява време и сериозни разходи на притежателите и ще им помогне да вземат информирано решение. Дружеството е най-разпознаваемият за частните собственици земеделски бранд и най-популярната компания сред потенциалните продавачи.

Притежатели на земеделски имоти в България са предимно хора от по-възрастното поколение, над 55 години, със средни за страната доходи, за които продажбата на имот е най-бързият и сигурен начин да осигурят необходимите им пари за непредвидени разходи. Голяма част от тях са склонни да продадат част от имотите си, вместо да теглят кредит от банка и да трупат задължения. Процедурата при продажба е много по-бърза и опростена, и спестява доста разходи на притежателите.

Средният размер на притежаваната земя у нас е около 20 дка земя, като собствениците й живеят предимно в столицата или другите големи градове, сочат данните на „Агрион“. Терените са им в отдалечени райони, често над 100 км разстояние от местоживеенето им, а парцелите са раздробени на малки части от наследници, които често  водят съдебни спорове помежду си. Голяма част от притежателите на земеделска земя имат други професии и нямат интерес и желание да се занимават със земеделие.

 Източник: www.zemi.bg

 

 

« назад      виж всички новини »