„Агрион“ продължава с безплатните оценки на земеделските земи

25 юни 2018 21:21

„Агрион“ продължава с безплатните оценки на земеделските земи

Най-често собствениците продават земите си, за да посрещнат неотложни разходи

Българската компания за професионално управление на земеделски активи „Агрион“ продължава с извършването на безплатна оценка на имотите за всички желаещи. Заради засиления интерес, безплатни оценки ще бъдат извършвани целогодишно, обявиха от ръководството на земеделската фирма. Чрез новата услуга всеки собственик на имот, без значение къде се намира парцела му, може да поиска оферта или да заяви безплатна оценка. Това може да стане чрез сайта на компанията на адрес http://www.agrion.bg/bg/request/sell или във всеки един от регионалните офиси на земеделското дружество.

„С извършването на безплатни оценки искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си“, казаха от ръководството на дружеството. Експертите прилагат индивидуален подход към всяко едно запитване, за да гарантират прозрачна и адекватна цена. За разлика от други компании, „Агрион“  не използват метода на осреднената оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формират цената на конкретния имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни показатели.

Стойността на земеделската земя зависи от няколко основни фактора, сред които са местоположение, наклон на терена, транспортната достъпност, категория, размери на парцела, достъпност до напояване и др. Комасираните земи държат доста по-висока цена, в сравнение със средните цени за даден регион, дори ако се сравняват парцели от едно и също землище, категорични са експертите в бранша. Земеделските земи в България се разделят на 10 категории според продуктивните възможности на почвите, климатичните условия и качествата на земята.

От друга страна, безплатната оценка на терените, която прави „Агрион“, спестява пари и време на собствениците на земя. Таксата, която вземат лицензираните оценители, за да формират цена на даден имот, често надхвърля 100 лв., без значение каква е големината на имота. Това е сериозен разход за собствениците, които най-често са пенсионери и не разполагат с големи доходи.     

Притежатели на земеделски имоти в България са предимно хора от по-възрастното поколение, над 55 години. Те притежават средно по около 20 дка земя, но често тя е разпокъсана и в различни землища. В повечето случаи собствениците живеят в София или другите големи градове, а терените са им в отдалечени райони, над 100 км разстояние от местоживеенето им. Голяма част от притежателите на земеделска земя имат други професии и нямат интерес и желание да се занимават със земеделие.

Според проучване на пазара на земя, направено от „Агрион“, водещи фактори при избора на купувач, са сигурността на сделката и бързото й реализиране. Потенциалите продавачи предпочитат да сключат договор с роднини и познати или със специализирана компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор.

Една от най-честите причини за продажба на земеделска земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени разходи, става ясно още от проучването. Собствениците и наследниците се решават на сделка, също така, ако им предстои придобиване на друг имот, семейно тържество или за издръжка на студент. Сериозен е делът на собствениците, които продават имотите си, за да финансират обучение в чужбина. Според експерти в бранша през последните години се наблюдава тенденция за сериозен ръст на сделките в началото на летния сезон. Причината е, че повечето университети в Западна Европа и САЩ изискват плащането на таксата за обучение през юли или най-късно началото на август. Това провокира притежателите на имоти да бързат с продажбата, за да посрещнат разходите за образование.

 

Източник: zemi.bg

 

« назад      виж всички новини »