Земеделската ни земя е почти 3 пъти по-скъпа от тази в Румъния, твърди експерт

28 декември 2018 17:10

Вече има баланс между търсенето и предлагането на земеделска земя. Това заяви председателят на Асоциацията на собствениците на земеделски земи Стайко Стайков за БНР.

Той обясни, че най-голямо търсене сред инвеститорите има на по-окрупнени парцели, които се напояват за отглеждане на трайни насаждения.

Именно на разпокъсаността и липсата на напояване се дължи и липсата на голям инвеститор, който да стресира пазара и да доведе до увеличаване на търсенето, заяви Стойков и допълни, че собствениците на земеделска земя, които не я обработват, предпочитат да я отдават под аренда.

Стайков припомни, че през 2007 г. и рентите, и цените на земеделската земя са били символични. Според него сега земите се продават само когато е наистина наложително за собствениците.

"Арендните отношения са на много добро ниво - рентите са пазарни и са високи, така че никой не продава земя без причина", твърди той.

Според данните основните фактори при ценообразуването на земята са климатичните условия и почвените характеристики.

Стайков дава пример със Северна България. Там количеството дъждове, почвата и влагата са отлични и по тази причина именно земите в Добрич и Силистра са с най-високи цени.

Той посочва и обратната тенденция - в планинските и полупланинските райони има задържане и понижаване на цените.

В районите на Разград, Шумен и Плевен, които са също много добри земи, се запазват цените, заяви Стайков. 

Не можем да сравним търсенето и землищата са различни, но сделките се извършват на тези нива, обясни той и допълни, че Добруджа е лидер в цените.

Стайков изтъкна, че търсенето и предлагането на пазара са много балансирани, а цените - доста по-високи от тези в Румъния, въпреки че там има три пъти повече земя.

"Там земята, която е близо до нас, е от 100 до 300 евро. От нашата страна, по поречието на Дунава, дори и във Видин, са близо и над 500 евро", пресметна експертът.

По негови данни основните купувачи на пазара имат интереси в земеделието.

Източник: www.news.bg

 

« назад      виж всички новини »