Комисията по земеделие в ЕП продължава работата по Стратегическите планове за ОСП

11 септември 2019 11:50

 Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейският парламент (ЕП) постигна съгласие да предаде трите доклада за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), вече приети от предишната Комисия, реши на свое заседание Комисията на 4 септември.  Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП ще внесе и своето променено виждане за бюджета за 2020 г. в Комисията по бюджета. Председателят на Комисията Норберт Линс заяви, че членовете са се съгласили да поискат от Председателския съвет (председателя на ЕП и лидерите на политически групи) да им се позволи да възобновят работата си по реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС на основата на одобрените през месец април тази година доклади относно Регламентите за Стратегическите планове на ОСП и Общата организация на пазарите- на 1 април и относно финансирането, управлението и мониторинга – на 8 април.

Това означава, че Комисията избягва рестартиране на законодателната процедура от самото начало. Искането за запазване на трите досиета ще бъде изпратено до Конференцията на председателите на комисии, която ще се проведе на 17 септември, след което те от своя страна ще го изпратят на Председателската конференция, която се очаква да реши на 19 септември дали да предаде текстовете на ЕП или да поиска от новата Комисия по земеделие да започне отново работа по тях. В случай, че досиетата от предишния мандат се изпратят в пленарна зала, една или повече политически групи или поне 38 евродепутати могат да поискат да върнат досиетата обратно в Комисията по земеделие, което ще позволи на новите членове на ЕП да внесат изменения и да адаптират текста. В противен случай депутатите ще имат шанс да внесат изменения в пленарна зала, съгласно обичайната законодателна процедура. Следващата среща на Комисията по земеделие и развитие на селските райони е насрочено за 25 и 26 септември.

Комисията по околна среда в ЕП също не желае да запова преговорите по Стратегическите планове отначало

В свое обръщение до председателя на Комисията по земеделие на ЕП Норберт Линс, председателят на Комисията по околна среда Паскал Канфен пледира за  продължаване на сътрудничеството между двете комисии по реформата на ОСП и по-специално по досието за Стратегическите планове на ОСП.

Според него позицията, която парламента трябва да приеме, трябва да бъде адресирана не само към земеделските, но също и към екологическите проблеми.  Комисията по околна среда не желае да рестартира процедурата от самото начало, тъй като това би удължило времето за реакция, а забавянето би отслабило позицията на Европейския парламент пред Съвета.

Паскал Канфен предлага среща между двамата председатели преди пленарното заседание в средата на септември (16-19) за обсъждане и гарантиране на бърз и гладък процес, както и постигане на балансирани компромиси между двете комисии. Според председателят на Комисията по околна среда, подобен подход  би бил в интерес на парламента, на гражданите и на земеделските стопани, ако получи широка подкрепа в пленарната зала, предвид бъдещите преговори със Съвета. За завършване на процеса по пакета от реформи е необходимо да се постигне съгласие по всички въпроси между трите институции – ЕП, на Съвета и ЕК.

Източник: ruralnet.bg

« назад      виж всички новини »