всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 17 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Сунгурларе
землище
Терзийско
площ/дка
33
категория
7
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
500
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Arsenova
телефон за контакт
0888553306
агенция
РЕЯ
град /област
Ямбол
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.