всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 58 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Провадия
землище
Добрина
площ/дка
50
категория
7
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
П.Иванова
телефон за контакт
0888805464
агенция
КОНКОРДИ
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.