всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 4 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Благоевград
община
Сандански
землище
Поленица
площ/дка
0.765
категория
1
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
5000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт