всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 85 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Варна
землище
Тополи
площ/дка
10
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3000
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт