всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 47 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Добрич
землище
Стожер
площ/дка
37
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2300
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт