всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 39 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Средец
землище
Дебелт
площ/дка
13
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1200
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт