всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 14 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Пловдив
община
Карлово
землище
Ведраре
площ/дка
13
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт