всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 14 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аврен
землище
Садово
площ/дка
14
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1300
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт