всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 28 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Созопол
землище
Зидарово
площ/дка
3.777
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
700
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
30822.164.6
e-mail
телефон за контакт