всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 102 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Карнобат
землище
Искра
площ/дка
10
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1400
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт