всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 107 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аврен
землище
Бенковски
площ/дка
19.679
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1800
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
03811.22.2
e-mail
телефон за контакт