всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 75 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
София
община
Годеч
землище
Годеч
площ/дка
2400
категория
8
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Тодоров
телефон за контакт
0889161609
име на фирма
не е посочено
град /област
София
skype
не е посочено
web site
не е посочено