всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 137 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Монтана
община
Лом
землище
Лом
площ/дка
9
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1450
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Александър Иванов
телефон за контакт
0897890265
име на фирма
не е посочено
град /област
София-град
skype
не е посочено
web site
не е посочено