всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 63 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Русе
община
Иваново
землище
Тръстеник
площ/дка
15.253
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2200
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Б.Костова
телефон за контакт
0878 530616; 0893315488
агенция
БОНУС
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.