всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 36 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Карнобат
землище
Венец
площ/дка
2.998
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1500
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
010023
e-mail
телефон за контакт