всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 90 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аврен
землище
Бенковски
площ/дка
8
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1200
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт