всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 68 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Царево
землище
Кости
площ/дка
14.498
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
500
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
между 30 и 40
No на имот
009024
e-mail
телефон за контакт