всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 93 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Несебър
землище
Тънково
площ/дка
55
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1600
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
агроринг indastris ltd
телефон за контакт
0879856333
агенция
агроринг
град /област
Бургас
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.