всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 32 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Долни чифлик
землище
Нова Шипка
площ/дка
3
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1300
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт