всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 51 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Хасково
община
Свиленград
землище
Пъстрогор
площ/дка
50
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2000
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт