всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 25 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Сунгурларе
землище
Сунгурларе
площ/дка
34.184
категория
9
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1500
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
70247.788.1
e-mail
лице за контакт
Радославов
телефон за контакт
0879041221
агенция
rr_2000
град /област
Шумен
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.