всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 92 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Добрич
землище
Батово
площ/дка
20
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Стойка Митева
телефон за контакт
0878/886334 052/600-170
агенция
Шанс 2 - С.Митева ЕООД
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
www.shans2.bg
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.