всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 134 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Бяла
землище
Бяла
площ/дка
77
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1300
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт