всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 94 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Айтос
землище
Мъглен
площ/дка
17
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1500
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт