всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 66 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Карнобат
землище
Искра
площ/дка
6.5
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1500
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
32809.4.7
e-mail
лице за контакт
Петър Стефанов
телефон за контакт
0898695504
агенция
petroimoti
град /област
Сливен
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.