всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 25 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Силистра
община
Главиница
землище
Главиница
площ/дка
5.3
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3300
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт