всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 33 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Каварна
землище
Камен бряг
площ/дка
6
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3300
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Галин Георгиев
телефон за контакт
0878263071
агенция
Георгиев консултинг
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.