всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 7 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Враца
община
Мездра
землище
Лютиброд
площ/дка
207
категория
7
начин на трайно ползване
пасище/мера/ливада
цена лв/дка
550
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Ю.Узунов
телефон за контакт
0899/755595 ; 052/991499
агенция
"ЮВЕ"-UVEestate
град /област
Варна
skype
uveenvest
web site
https://www.facebook.com/uveestate/
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.