всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 50 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Суворово
землище
Чернево
площ/дка
20.5
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2400
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Ю.Узунов
телефон за контакт
0899/755595 ; 052/991499
агенция
"ЮВЕ"-UVEestate
град /област
Варна
skype
uveenvest
web site
https://www.facebook.com/uveestate/
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.