всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 20 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Търговище
община
Антоново
землище
Равно село
площ/дка
4
категория
9
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
800
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Георги Иванов
телефон за контакт
0898 480 833 / 052 803 572
агенция
"ФОТОН ЛОГИСТИК"ЕООД
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.