всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 29 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Монтана
община
Медковец
землище
Расово
площ/дка
33.078
категория
3
начин на трайно ползване
лозе
цена лв/дка
1100
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
62222.518.11
e-mail
телефон за контакт