всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 21 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Враца
община
Враца
землище
Голямо Пещене
площ/дка
10
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1500
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
между 30 и 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт