всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 56 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Провадия
землище
Петров дол
площ/дка
14
категория
2
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2700
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
56143.22.29
e-mail
лице за контакт
Daniel N
телефон за контакт
0899145195
име на фирма
Nikolov
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено