всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 104 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Дългопол
землище
Дългопол
площ/дка
28
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Боряна Иванова
телефон за контакт
0887273880;
агенция
"АЛФА ИМОТИ ГРУП"
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.