всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 50 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Айтос
землище
Айтос
площ/дка
3.004
категория
8
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1600
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
00151.328.1
e-mail
лице за контакт
Кирил Стоянов
телефон за контакт
0898366906
име на фирма
Маръка 1 ЕООД
град /област
Бургас
skype
не е посочено
web site
не е посочено