всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 12 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Русе
община
Сливо поле
землище
Борисово
площ/дка
1
категория
1
начин на трайно ползване
овощна градина
цена лв/дка
16000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт